Serviceovereenkomst met BouwXP

De Serviceovereenkomst van GrootformaatXP via BouwXP vormt een ideale aanvulling op de standaardgarantie en wordt samen met het product verkocht. BouwXP levert uitsluitend nieuwe machines die zijn gebouwd en getest naar de hoogste normen om bedieningsgemak en perfecte werking te kunnen garanderen. Correcte installatie, goed gebruik, regelmatig onderhoud en wisselen van supplies zijn erg belangrijk voor de levensduur van uw systeem.

Door gebruik te maken van een serviceovereenkomst bent u ervan verzekerd dat de levensduur van uw machines wordt verlengd en beschikt U over de juiste ondersteuning om uw hardware operationeel te houden.

De Serviceovereenkomst is niet van toepassing indien geleverde producten voorzien zijn van standaard Serviceovereenkomsten van de fabrikant (b.v. printers). Deze fabrikanten zorgen zelf voor de service met eigen voorwaarden en worden door BouwXP aangeboden in de offerte voor hardware.

Garantiebepalingen
De garantietermijn is, indien niet anders vermeld, 12 maanden op alle apparatuur en geldt voor fabrieksfouten en/of onderdelen.

Incidentmelding
Meldingen van incidenten kunnen doorgegeven worden per email of telefonisch.
Na de incidentmelding onderzoekt een technicus van BouwXP het probleem en probeert dit altijd direct (op afstand) te verhelpen. Het merendeel van de incidentmeldingen lossen wij op binnen de beoogde responsetijd van 24 uur. Bij een complexer probleem, bijvoorbeeld defecte hardware, krijgt u eerst een terugkoppeling. BouwXP meldt u precies wat zij gaan doen, bijvoorbeeld monteur naar uw locatie sturen of onderdelen bestellen.

Installatie en instructie
BouwXP verzorgt graag de installatie van uw nieuwe machine. De machine wordt gebruiksklaar op de werkplek opgeleverd en onze servicetechnicus zorgt voor instructie aan de operators. Per machine is het bedrag voor installatie en instructie vooraf vastgesteld.

All in Serviceovereenkomst

  • Gratis vervanging van defecte onderdelen binnen de geldende garantietermijn naar oordeel van onze servicetechnicus, met uitzondering van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals: messen, hechtkoppen, walsen, verwarmingselementen, lamineerwalsen, cardridges, etc. Geen doorberekening van werktijd en voorrijkosten.
  • Vervanging van defecte onderdelen buiten de geldende garantietermijn. Kostprijs van de onderdelen worden berekend. Geen doorberekening van werktijd en voorrijkosten.
  • Reparatie van machine door foutief gebruik en eventuele vervanging van defecte onderdelen. Geen doorberekening van voorrijkosten. Doorberekening van werktijd volgens de Reguliere kosten.
  • Binnen 24 werkuren is onze servicetechnicus op de werkplek om het probleem op te lossen.

Kosten en tijdsduur Serviceovereenkomst:
De Serviceovereenkomst bedraagt 8% per jaar van de bruto verkoopprijs, 14% bij 2 jarige overeenkomst en 20% bij 3 jarige overeenkomst, welke wordt vastgesteld in de offerte. De Serviceovereenkomst wordt afgesloten voor een vaste serviceperiode van maximaal 3 jaren. Verlenging van de Serviceovereenkomst kan in overleg met BouwXP aangeboden worden.

Reguliere kosten:
Indien u buiten uw Serviceovereenkomst om wilt werken, meld dan dat uw incident spoedeisend is en dat u per direct een monteur wenst. Reistijd telt als werktijd. Alleen hele uren worden berekend. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW:

  • Voorrijkosten € 75,00
  • Per uur € 75,00
  • ½ dag (maximaal 4 uren) € 250,00
  • dag (maximaal 8 uren) € 450,00